Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio bierze udział w 78. posiedzeniu Międzynarodowej Organizacji Interoceanmetal (IOM), w pierwszym dniu obrad wyraził swój głęboki sprzeciw wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wnioskując do państw członkowskich o debatę w tym zakresie. Posiedzenie odbywa się w dniach 7-10 czerwca w Pradze.

Atak Rosji na Ukrainę jest poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego i stanowi brutalny aktem terroru przeciwko niepodległemu państwu. Działania te skłaniają do refleksji nad intencjami Rosji w działaniach międzynarodowych, w tym IOM

– powiedział wiceminister Piotr Dziadzio.

Podczas posiedzenia Rady wiceminister klimatu i środowiska zaznaczył też, że agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę pozostaje w sprzeczności z preambułą Porozumienia o utworzeniu Wspólnej Organizacji Interoceanmetal, gdzie napisane jest:

„(…) w przekonaniu, że rozwój współpracy międzynarodowej i zjednoczenie wysiłków państw (…) w zakresie badania i wykorzystania zasobów mineralnych Oceanu Światowego służą umocnieniu sprawy pokoju i wniosą wkład do ustanowienia międzynarodowego ładu gospodarczego, w którym będzie się uwzględniać interesy i potrzeby całej ludzkości (…)”.

Państwa członkowskie przeprowadziły debatę oraz uzgodniły treść wspólnego stanowiska w zakresie agresji Rosji na Ukrainę.