Strategiczne surowce i dostępność oraz dywersyfikacja dostaw – te wiodące tematy panelu dyskusyjnego, w którym wziął udział Główny Geolog Kraju, wiceminister klimatu i środowiska, Piotr Dziadzio. Dyskusja odbyła się 27 kwietnia 2022 r. podczas trzeciego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zasoby węgla na świecie są bardzo duże, szacuje się że może ich wystarczać na ok. 300 lat. Również zasoby węglowodorów na świecie są duże. Ropa naftowa i gaz ziemny, mogą być, na podstawie udokumentowanych zasobów dostępne przez około 50-80 lat

– mówił wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Rozpoczynamy realizację Polityki Surowcowej Państwa. Na przykładzie polityki dywersyfikacyjnej dla dostaw gazu ziemnego do Polski, której realizacja rozpoczęła się wcześniej i przygotowana została również w zakresie budowy infrastruktury, tak aby Polska miała wiele niezależnych źródeł dostaw tego surowca, możemy mówić, że podobnie będziemy realizować tą politykę w zakresie innych surowców.

Wiceminister Dziadzio podkreślił również, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi bardzo intensywne prace związane z udostępnianiem wód termalnych.

Będziemy wspierać rozwój tej dziedziny oraz inwestycje z nią związane. Chcemy również wykorzystywać w naszym kraju surowiec, jakim jest ciepło ziemi zgromadzone na niewielkich głębokościach poprzez intensyfikację prac związanych z rozwojem gruntowych pomp ciepła

– dodał.