Rola gazu w polskiej gospodarce, a także aktualizacja założeń Polityki energetycznej Polski do 2040 r. to główne tematy rozmów podczas pierwszego dnia konferencji Gazterm. W wydarzeniu, które odbyło się 16 maja 2022 r. w Międzyzdrojach, udział wziął wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Jak podkreślił podczas wystąpienia inaugurującego wiceminister Piotr Dziadzio, z uwagi na wojnę za naszą wschodnią granicą, krajowy, ale także europejski sektor energetyczny znajduje się obecnie w przełomowym momencie.

Nasz kraj sprostał wieloletnim wyzwaniom związanym z wielokierunkową dywersyfikacją. Już przed wojną potrafiliśmy wskazywać jak ważne są działania dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego. W tym zakresie rozbudowywaliśmy m.in. infrastrukturę służącą do przesyłu gazu

– powiedział.

Wiceminister klimatu i środowiska wziął także udział w panelu „Szczyt gazowy na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwej transformacji w Europie”, podczas którego zwrócił uwagę, że przed Polską stoi duże wyzwanie związane z transformacją energetyczną kraju. Jak zaznaczył, obecna sytuacja na Ukrainie zdeterminowała m.in. potrzebę aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, wyjaśnił także, że ważny w transformacji energetycznej będzie udziału odnawialnych źródeł energii.

Polska stawia na energetykę odnawialną. W przyszłości ważną rolę będzie także odgrywała geotermia. Daje ona czystą, bezemisyjną energię, co ma szczególne znaczenie w transformacji energetycznej polskiej gospodarki

– podsumował.