Musimy zwiększyć wsparcie dla rolnictwa i wsi w przyszłej wspólnej polityce rolnej; bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z filarów bezpieczeństwa – powiedział w niedzielę komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podczas uroczystości dożynkowych.