Wsparcie rozwoju sektora biometanu w Polsce i tworzenie optymalnych regulacji to główne zadanie nowopowstałej Polskiej Organizacji Biometanu (POB). Do organizacji należą już m.in. Orlen Południe, Veolia Energia czy Związek Producentów Cukru.