Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił zasady wspierania programów kariery dwutorowej dla członków kadr narodowych polskich związków sportowych w 2023 roku. Budżet na realizację zadania wynosi 1,2 mln zł.

Chcemy, aby reprezentanci Polski mogli już teraz zdobywać kompetencje i doświadczenie, które pozwolą im skutecznie odnaleźć się na rynku pracy. Wspierane przez nas programy kariery dwutorowej powinny dawać sportowcom możliwość łączenia kalendarzy startów i treningów z nabywaniem nowej wiedzy i umiejętności

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Wnioski na realizację zadania mogą składać polskie związki sportowe i Akademicki Związek Sportowy.

Wspieranie programów dwutorowych dla członków kadr pzs-ów

W ramach zadania przewiduje się realizację programów kariery dwutorowej, które będą służyły zapewnieniu członkom kadr narodowych sportów olimpijskich i nieolimpijskich (w tym także sportów osób z niepełnosprawnościami), możliwości zdobywania wiedzy oraz nabywania i doskonalenia umiejętności w celu płynnego przejścia do pracy zawodowej. W szczególności ze wskazaniem zawodów związanych ze sportem.

Dofinansowanie można uzyskać na programy, które będą odpowiadać potrzebom członków kadr narodowych w zakresie możliwości elastycznego łączenia planowanych działań z kalendarzem startów i treningów.

Celem programów ma być również wskazanie szerokiego spectrum możliwości płynnego łączenia przez członków kadry narodowej kariery sportowej z edukacją lub pracą.

W ubiegłym roku powyższe zadanie zrealizowały Polski Związek Lekkiej Atletyki i Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/zasady-wspierania-programow-kariery-dwutorowej-dla-czlonkow-kadr-narodowych-polskich-zwiazkow-sportowych-w-2023-r