Globalne wyzwania oraz porządek międzynarodowy to główne tematy tegorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w panelu poświęconym relacjom Wschodu i Zachodu oraz bezpieczeństwu regionalnemu. Trwa dyskusja w gronie szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych i obrony, parlamentarzystów oraz przedstawicieli świata mediów i nauki o aktualnych kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego.

Panel konferencji z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego

Prawo międzynarodowe to jedyny sposób na zachowanie pokoju

Zadaniem Polski kluczowe jest zachowanie jedności państw zachodnich w rozmowach z Rosją, dlatego od wielu tygodni polski rząd podejmuje w tym temacie intensywne działania dyplomatyczne. W sprawie zagrożenia ze Wschodu premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w ostatnich tygodniach m.in. z kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji oraz premierami Wielkiej Brytanii, Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Norwegii i Słowenii. Debata na temat Ukrainy odbyła się także podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej. Szef polskiego rządu, dyskutował o zestawie znaczących sankcji, nie tylko z punktu widzenia relacji Rosji z UE, ale też ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią.

– Jesteśmy skonfrontowani z agresywną polityką ze strony Rosji. Musimy być silni i zjednoczeni w odpowiedzi na groźby ze Wschodu bo zapomnieliśmy, że one są realne – mówił premier. Wskazał, że prezydent Putin chce by UE była mocno podzielona. Zgadzamy się z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi co do sankcji dla Rosji oraz pokazania jedności.

Ponadto Polska przekazuje Ukrainie wsparcie w zakresie dostawy materiałów, w tym uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Rada Ministrów przyjęła także w trybie obiegowym uchwałę ustanawiającą Rządowy Program – Pomoc dla Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki powołał zespoły międzyresortowe ds. przyjęcia przez RP: uchodźców i rannych napływających z Ukrainy.

Dalszy rozwój strategii obrony NATO jest konieczny

– Nie możemy zaakceptować tezy, że niektóre państwa europejskie mają większe prawo do pokoju i bezpieczeństwa niż inne. Wszystkie suwerenne państwa są równe i mają równe prawo do życia w pokoju bez względu na to, czy są silniejsze, czy słabsze – mówił Prezes Rady Ministrów.

Aby zapobiec rosyjskim próbom testowania Sojuszu, konieczny jest dalszy rozwój strategii odstraszania i obrony NATO. Poprzez wzmacnianie obecności NATO na wschodniej flance, zwiększenie gotowości sił zbrojnych sojuszników europejskich, prowadzenie ćwiczeń wojskowych w tym regionie oraz przygotowywanie dowództw i działań w zakresie planowania obronnego.

Obecnie w Polsce w ramach NATO oraz współpracy dwustronnej ze Stanami Zjednoczonymi przebywa ok. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Od kilkunastu dni trwa przerzut dodatkowych 4700 żołnierzy wojsk USA w związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa w naszym regionie. Polscy i amerykańscy żołnierze współpracują podczas wielu ćwiczeń wojskowych oraz podnoszą poziom interoperacyjności w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Działania Rosji i sytuacja na Ukrainie

Rosja od kilku lat realizuje trzy cele strategiczne: przywrócenie kontroli politycznej nad państwami postsowieckimi, ustanowienie „strefy buforowej” bezpieczeństwa w Europie Środkowej i nadanie państwom leżącym na wschodnich granicach NATO status drugiej kategorii oraz zmniejszenie obecności USA na kontynencie europejskim – kontynuował premier. Ukraina ma suwerenne prawo wyboru własnej przyszłości jako integralnego i niezależnego państwa Ukraina ma suwerenne prawo wyboru własnej przyszłości jako integralnego i niezależnego państwa – podsumował.