We wrześniu 2022 r. deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniósł 1,561 mld euro, a po trzech kwartałach sięgnął 18,8 mld euro – podał w poniedziałek NBP. Deficyt to efekt silnych wzrostów cen transakcyjnych – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny.