Uruchomiliśmy dzisiaj, kolejny nabór wniosków, w formie online, do rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła”. To II edycja projektu, która będzie trwała 2 lata – powiedziała wiceminister Olga Semeniuk podczas konferencji prasowej dotyczącej II edycji rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła”.

II_edycja_konkurs_inkubator_rzemiosłaRuszyła II edycja otwartego Konkursu w ramach rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła” Edycja 2022 r.

Środki przeznaczone na dotacje wynoszą 19 200 000 zł, a na realizację poszczególnych zadań przeznaczone zostanie:

 • Zadanie nr 1 wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych – 4 000 000 zł
 • Zadanie nr 2 rozwój i promocji kształcenia dualnego w rzemiośle – 15 200 000 zł

Jednym z priorytetów rządu jest odpowiednie przygotowanie polskiej młodzieży do wejścia na rynek pracy. Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła wspiera nabywanie umiejętności zawodowych już na etapie kształcenia, co gwarantuje młodym Polakom zdobycie stabilnej, dobrze płatnej pracy

– mówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Mazurek.

Konkurs Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022 r. został stworzony z myślą o organizacjach rzemieślniczych. Jego celem jest wsparcie środowisk związanych z rzemiosłem. Dzięki konkursowi organizacje rzemieślnicze będą miały szansę wzmocnić swój potencjał i zdolność realizowania zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. Tegoroczna edycja przewidziana jest na dwa lata. Organizacje pozarządowe w 2022 r. i w 2023 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie do 90 tys. zł.

Każda organizacja może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, po jednym w każdym zadaniu.

Podczas konferencji wiceminister Olga Semeniuk poinformowała, że w poprzedniej edycji programu prawie 280 organizacji rzemieślniczych otrzymało wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne.

Na co będzie można przeznaczyć środki ?

Organizacje rzemieślnicze w otwartym konkursie Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022 r. ogłoszonym przez Narodowy Instytut Wolności będą mogły ubiegać się o dotacje m. in. na:

 • doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny, IT
 • szkolenia dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych
 • organizację konkursów o zawodach rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży skierowane do przedszkoli i szkół podstawowych
 • organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych
 • wydarzenia promocyjne poświęcone rozwojowi i promocji nauki zawodu w rzemiośle tj. festyny, gry terenowe
 • specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła
 • doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła
 • konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego.

Zasady dotyczące składania ofert

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje rzemieślnicze, których projekty trwają i są realizowane w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.

Zadanie nr 1 wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych

 • Dofinansowanie w ramach tego zadania w 2022 r. wynosi do 30 tys. zł, podobnie w 2023 r. – do 30 tys. Łącznie 60 tys. zł.

Zadanie nr 2 rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

 • Dofinansowanie w ramach tego zadania w 2022 r. wynosi do 60 tys. zł, podobnie w 2023 r. – do 60 tys. Łącznie 120 tys. zł.

Termin realizacji zadania dzieli się na dwa okresy finansowania:

 • od dnia 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Terminy dotyczące składania ofert

Oferty należy składać do 20 czerwca br. godz. 14:00.

Oferty w ramach konkursu Polski Inkubator Rzemiosła w edycji na rok 2022 należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Obsługi Dotacji NIW-CRSO, który dostępny jest na stronie internetowej generator.niw.gov.pl. Regulamin konkursu nie nakłada obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty ani składania jej przez ePUAP i jakichkolwiek załączników.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

Program Polski Inkubator Rzemiosła

Głównym celem Programu jest wsparcie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w budowaniu kapitału ludzkiego, i społecznego., a także rozwój potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Roczny budżet programu wynosi 10 mln zł. Jego działanie zaplanowano na lata 2021-2030.

Realizatorzy Programu

Rządowy program Polski Inkubator Rzemiosła opracowany został w ramach współpracy ówczesnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii) z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Więcej o Programie Polski Inkubator Rzemiosła.