Wzrost cen żywności będzie największy w IV kwartale br., w kolejnych kwartałach będzie malał, a powrót do jednocyfrowego poziomu spodziewany jest w ostatnim kwartale 2023 r. – wynika z opublikowanego w poniedziałek przez NBP listopadowego raportu o inflacji.