Ograniczony zakres możliwości tzw. ulgi sponsoringowej powoduje, że korzysta z niej niewiele firm – uważa dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego prof. Adam Mariański. Propozycję zmian w uldze przedstawiono w Łodzi podczas Tygodnia Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu.