Zagrożenie braku dostaw ciepła dla mieszkańców miasta Białogard to główny temat rozmów podczas spotkania przedstawicieli rządu i samorządu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W wydarzeniu, które odbyło się 31 stycznia 2023 r., udział wzięli m.in. wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki i spółki PGNiG.

Zakończyliśmy spotkanie nt. zabezpieczenia mieszkańców miasta Białogard przed utratą ciepła z udziałem strony rządowej i samorządu. Angażujemy się, ponieważ czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo energetyczne obywateli. Jestem przekonana, że propozycje, które zostały przez rząd przedstawione zostaną przyjęte przez samorząd. Zgodnie z przepisami prawa gmina jest zobowiązana do zapewnienia ciepła mieszkańcom

– zaznaczyła podczas briefingu prasowego wiceminister Małgorzata Golińska.

Z kolei wiceszefowa resortu klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, zwróciła uwagę, że do trudnej sytuacji na terenie gminy doprowadziły decyzje biznesowe podejmowane przez firmę dostarczającą ciepło dla Białogardu.

Poważnie potraktowaliśmy sygnały dotyczące wypełnienia umowy pomiędzy prywatną spółką a dostawcą gazu. 10 lat temu często źródłem dochodu samorządu była sprzedaż spółki zapewniającej ciepło, która skutkuje taką sytuacją jaką mamy w Białogardzie. Zaapelowaliśmy o współpracę do strony samorządowej i przedstawiliśmy kilka scenariuszy rozwiązań

– powiedziała.

Jesteśmy tutaj, aby się upewnić, że obywatele będą mieli zapewnione ciepło. Liczę, że dzisiejsze spotkanie przybliży nas do rozwiązania problemów Białogardu

– dodała.

Wiceminister Łukaszewska-Trzeciakowska wyjaśniła także, że problemy dostawcy ciepła pojawiły się już w 2022 r., jednak wtedy spółka dostarczająca gaz przedłużyła termin płatności zaległości dostawcy.

Spółka dostarczająca gaz wykazała się także dużym zaangażowaniem podpisując ugody czy prolongując kwestie zapłaty

– dodała.

Podczas konferencji prasowej wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła także, że resort klimatu i środowiska wprowadził szereg ustaw i form wsparcia w zakresie ciepłownictwa.

W zeszłym roku przygotowaliśmy legislację w zakresie bezpieczeństwa dostaw i godnych cen za ciepło, są to m.in. gwarancje bankowe po gwarantowane maksymalne wzrosty cen. Niestety są także spółki dostarczające ciepło, w tak dynamicznej i trudnej sytuacji, że nawet gwarancje banku BGK są wyzwaniem. Znaleźliśmy rozwiązanie i przygotowaliśmy odpowiednie scenariusze