Pomimo trudności budżetowych i niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, miasto zdecydowało się zwiększyć budżet na miejskie dotacje. Suma przeznaczona na remonty zabytków wyniesie w tym roku ponad 9,4 mln zł.

Dotacje otrzymają właściciele zabytków, którym zostanie przyznane dofinansowanie na prace konserwatorsko-budowalne – informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. – Mimo bardzo trudnego budżetu i wielu niewiadomych nie wyobrażamy sobie przerwy w ratowaniu zabytków naszego miasta. Każdy czas przestoju może oznaczać niepowetowaną stratę lub jeszcze większe nakłady finansowe na remonty w przyszłości – dodaje wiceprezydent Kaznowska.

Przez miesiąc, od początku października do 2 listopada 2021 r., Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przyjmowało wnioski o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach planowane w 2022 roku.

Łącznie wpłynęły do nas 144 wnioski. Wśród zgłoszonych obiektów znajdują się wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji. Na początku tego roku komisja dotacyjna oceni wnioski merytorycznie i wybierze obiekty, które otrzymają dofinansowanie – zapowiada Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. – Następnie Rada m.st. Warszawy zajmie się uchwałą w sprawie dotacji, na tej podstawie przygotujemy umowy dla beneficjentów – dodaje.

Dzięki jesiennemu naborowi wniosków właściciele zabytków otrzymają informacje o przyznanych dotacjach już w lutym i marcu 2022 r. Będą więc mogli wcześniej rozpocząć prace.

Miasto pomaga zabytkom

Dotacje m.st. Warszawy na prace konserwatorskie przy zabytkach przyznawane są od 2004 roku. Od tego czasu stołeczny samorząd przeznaczył na ten cel ponad 205 mln zł.

Dzięki dofinansowaniu co roku odnawianych jest w stolicy po kilkadziesiąt obiektów zabytkowych. Tylko w zeszłym roku dzięki wsparciu o łącznej wartości 8 mln zł wyremontowano 64 zabytki (32 z GEZ i 32 z rejestru zabytków).

Warszawskie konserwacje

Od kilku lat Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zaprasza mieszkańców na „Warszawskie Konserwacje”, których ideą jest popularyzacja ochrony zabytków i historii naszego miasta. Podczas spacerów układanych tematycznie, uczestnicy mogą zobaczyć najciekawsze i najbardziej spektakularne remonty, jakie przeprowadzono rok wcześniej przy udziale miejskich dotacji. O ich przebiegu opowiadają właściciele zabytków oraz konserwatorzy.

Chcemy pokazać działania w ochronie dziedzictwa materialnego Warszawy, pochwalić się zrealizowanymi projektami – mówi zastępczyni prezydenta Renata Kaznowska. – „Warszawskie Konserwacje” prezentują, jak pięknieją warszawskie zabytki i co za tym idzie, jak na tym zyskuje uroda całego miasta – dodaje.