– Dla części społeczeństwa kontekst religijny, jeśli chodzi o handel w niedziele, jest nadal istotny – mówi nam prof. Krzysztof Konecki, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.