Problemem GIOŚ jest permanentne niedofinansowanie i braki kadrowe. (…) Biorąc pod uwagę, że badania były wykonywane stanowczo zbyt późno – raczej nikłe są szanse na wykrycie przyczyn katastrofy – ocenił ekspert Prof. Tomasz Kowalczyk.