Koniec lata przyspieszył ruchy kadrowe w firmach i organizacjach z branży spożywczej. Zarówno w dużych, jak i średniej wielkości przedsiębiorstwach nastąpiły zmiany prezesów, jak również dyrektorów na kluczowych stanowiskach. Wybraliśmy 7 naszym zdaniem najciekawszych zmian kadrowych w ostatnim czasie.