Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC nie ma dobrych wiadomości w sprawie klimatu. Zmiany spowodowane działalnością człowieka wpływają na przyrodę i ludzi silniej, częściej i na większym obszarze geograficznym, niż wcześniej sądzono. Raport IPCC wskazuje na konieczność szybkiej adaptacji do zmian klimatu.

IPCC opublikowała swój najnowszy raport na temat skutków, adaptacji i zagrożeń związanych ze zmianami klimatu. Ponad 270 uczonych i 675 współpracowników z całego świata zbadało każdą ważną dla człowieka i przyrody dziedzinę. Na całym świecie kryzys klimatyczny zagraża życiu i źródłom utrzymania. Większa powierzchnia lądu jest wypalana przez pożary, a tropikalne cyklony powodują coraz większe szkody.

Co nam zagraża?

Degradacja ekosystemów zagraża bezpieczeństwu żywności i wody, produktywności rolnictwa oraz zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Główne zagrożenia to:

Zagłada gatunków. Około połowa badanych gatunków przeniosła swoje siedliska w kierunku biegunów lub na wyższe wysokości. Pierwsze wyginięcie gatunków spowodowane zmianami klimatu miało już miejsce. W ekosystemach lądowych 14 proc. badanych gatunków zwierząt będzie prawdopodobnie narażonych na „bardzo wysokie” ryzyko wyginięcia przy ociepleniu na poziomie 1,5°C.

Topnienie lodowców. Skutki topnienia lodowców i wiecznej zmarzliny będą wkrótce nieodwracalne.Niedobór wody. Połowa świata już teraz przez część roku żyje z „poważnym niedoborem wody”.Wzrost zachorowań i zgonów. Wzrośnie liczba chorób zakaźnych i przenoszonych przez żywność.Wydajności rolnictwa rośnie wolniej, a ekstremalne warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu milionów ludzi.

Raport IPCC: adaptacja zmniejszy zagrożenia

Upały wpływają na zwiększoną śmiertelność ludzi, szkodą rafie koralowej i drzewom, co jest związane z suszą. Rosną w niektórych regionach obszary spalone przez pożary. Niekorzystne oddziaływania cyklonów tropikalnych nasiliły się z powodu wzrostu poziomu morza i wzrostu obfitych opadów.

Wzrost ekstremalnych temperatur powoduje wymieranie gatunków, zwiększa śmiertelność zwierząt, utratę lasów i życia morskiego, w tym wodorostów.

Co więcej, raport stwierdza, że ​​tego rodzaju zagrożenia będą nieubłaganie rosły w ciągu następnych dwóch dekad. Natomiast niektóre zagrożenia można zmniejszyć, podejmując działania mające na celu adaptację do zmian klimatu.

Jak zatrzymać zmiany klimatu?

Wojna w Ukrainie wkroczyła na dwutygodniowe spotkanie uczonych. Jak podaje agencja Bloomberg, gdy delegaci krajowi do IPCC ze 195 krajów zatwierdzali w niedzielę 27 lutego podsumowanie prac, głos zabrała przedstawicielka Ukrainy Svitlana Krakovska. Odpowiedzieć miał jej przedstawiciel Rosji Oleg Anisimov przeprosinami za inwazję.

Zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka i wojna z Ukrainą mają bezpośrednie powiązania i te same korzenie. Są to paliwa kopalne i zależność ludzkości od nich

Svitlana Krakowskiej

Unia Europejska w 2020 roku zobowiązała się do finansowania działań związanych ze zmianą klimatu. Przeznacza na to koło 23,4 mld euro, z czego około połowę na pomoc zagraniczną. Co więcej, podczas COP26 UE przeznaczyła 100 mln euro na Fundusz Adaptacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych. UE jest więc największym darczyńcą Funduszu, który oferuje finansowanie krajom rozwijającym się podatnym na wpływ zmian klimatycznych.

Co to jest IPCC?

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC jest organem Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmującym się oceną nauki o zmianach klimatu. Opracowuje regularne oceny podstaw naukowych zmian klimatu, ich skutków i przyszłych zagrożeń oraz możliwości adaptacji i łagodzenia. Raporty te informują rządy o opracowywaniu polityki klimatycznej, a także kierują międzynarodowymi negocjacjami klimatycznymi ONZ. Są one uważane za najbardziej miarodajną ocenę nauki o zmianach klimatu, ponieważ ich tworzenie obejmuje setki naukowców jako autorów lub recenzentów, a ustalenia opierają się na sile dowodów i poziomie zgodności w całej dostępnej literaturze naukowej.

Czytaj także: Co zostawił szczyt klimatyczny COP26

Zeszłoroczny raport dotyczył fizycznych podstaw zmian klimatycznych, podczas gdy nadchodzący raport IPCC, który ma zostać opublikowany w przyszłym miesiącu, przyjrzy się łagodzeniu zmian klimatu poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i usuwanie węgla z atmosfery.

Swój wkład w raporty IPCC dostarczają tysiące osób z całego świata.

Artykuł Zmiany klimatyczne nasilają się. Alarmujący raport IPCC pochodzi z serwisu EcoReporters.