Zarząd spółki Tarczyński S.A. poinformował, że do spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożona przez pana Tadeusza Trziszkę.