Rada Miasta st. Warszawy przyjęła projekt uchwały o powołaniu Żoliborskiego Domu Kultury. To pierwsza taka samorządowa instytucja kultury w tej dzielnicy. Jeszcze w tym ruszy konkurs na dyrektora placówki.

Utworzenie domu kultury na Żoliborzu od dawna było naszym priorytetem, udało się wreszcie ten plan zrealizować także dzięki determinacji zarządu dzielnicy. Rozmowy i analizy możliwości powołania, umiejscowienia siedziby i zasad funkcjonowania nowej instytucji kultury oraz oferowania zróżnicowanej oferty kulturalnej rozpoczęły się w drugiej połowie 2019 roku – mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy. W 2020 roku udało się znaleźć miejsce na siedzibę i rozpoczęto prace nad utworzeniem nowej instytucji kultury.

– Cały czas mocno wspierały nas władze Warszawy, szczególnie pani Aldona Machnowska-Góra, a także członkowie Komisji Kultury i Promocji m.st. Warszawy. Dzisiaj radni m.st. Warszawy opowiedzieli się za powołaniem Żoliborskiego Domy Kultury. Na ten historyczny moment mieszkańcy naszej dzielnicy czekali od wielu lat – mówi Paweł Michalec, burmistrz dzielnicy Żoliborz.

Tymczasowa siedziba i zaplecze administracyjno-biurowe znajdować się będzie przy ul. Mickiewicza 22 w lokalu na parterze o powierzchni 86,82 m2. Jest on obecnie w trakcie remontu, który wkrótce powinien się zakończyć. Docelowa siedziba mieścić się ma w budynku przy ul. Śmiałej 21 przejętej od firmy Veolia. Dysponuje on powierzchnią użytkową blisko 550 m2, a do działki przylega budynek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Żoliborz, o powierzchni 140 m2, który także ma być przeznaczony pod działalność Żoliborskiego Domu Kultury. Przeprowadzono już inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku przy ul. Śmiałej 21, w kolejnych etapach planujemy przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej, a następnie przebudowę budynku.

Częścią Żoliborskiego Domu Kultury ma zostać także Fort Sokolnickiego. Umowa z obecnym dzierżawcą kończy się 16 kwietnia 2022 r., w planach nie ma jej przedłużenia. Byłyby w nim organizowane np. koncerty i większe wydarzenia kulturalne, natomiast w budynku przy ul. Śmiałej odbywałyby się warsztaty, ćwiczenia, spotkania czy inne zajęcia grupowe dla mieszkańców z uwzględnieniem potrzeb różnych grup: seniorów, dzieci i młodzieży, obecnych i przyszłych mam, a także osób indywidualnych o ciekawych zainteresowaniach czy początkujących artystów. Jednak o ostatecznej formule funkcjonowania i proponowanej oferty Żoliborskiego Domu Kultury ma zadecydować jego dyrektor wspólnie z mieszkańcami dzielnicy.

Do Żoliborskiego Domu Kultury ma zostać włączone również Centrum Lokalne Żoliborz, Miejsce Aktywności Lokalnej. W planach jest współpraca z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w dawnym kinie Tęcza, kinem Elektronik i Warszawską Szkoła Filmową oraz Teatrem Komedia oraz z żoliborskimi środowiskami edukacyjnymi, artystycznymi i twórczymi.

Dzielnica Żoliborz, jako jedyna w Warszawie nie miała dotychczas swojego Domu Kultury.