W najnowszym raporcie „Gmina na 5!” badającym dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców, Żoliborz drugi raz z rzędu zdobył tytuł „Złotej Gminy na 5!”. Z liczbą punktów 30 uplasowaliśmy się na 6 pozycji rankingu wśród 669 gmin i 18 dzielnic Warszawy biorących udział w badaniu.

 

13 już edycja realizowana była przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Tytuł Złotej Gminy na 5!” przyznawany jest gminom, które co najmniej trzy razy z rzędu zdobyły tytuł „Gmina na 5!”.

W gronie laureatów tytułu „Złota Gmina na 5!” znalazło się łącznie 12 gmin z całej Polski, a tytułem „Gminy na 5! nagrodzono 54 gminy.

– W tym roku już po raz drugi uzyskaliśmy tytuł „Złotej Gminy na 5!”. Dla Żoliborza to ogromne wyróżnienie, które jeszcze bardziej motywuje nas do dalszej pracy. Tym bardziej, że przez ostatnie dwa lata ograniczenia spowodowane pandemią, znacząco wpłynęły na kondycję wielu przedsiębiorców. W kolejnych latach zamierzamy więc wzmocnić nasze działania, które będą wspierały rozwój lokalnego biznesu i wpłyną na poprawę jakości życia naszych mieszkańców – mówi Agata Marciniak-Różak, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Głównym celem badania „Gmina na 5!” jest analiza funkcjonowania gmin w Polsce i dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Oceniana jest jakość i poziom komunikacji gmin na terenie Polski z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami drogą elektroniczną. Analizowano w jaki sposób gminy wywiązują się z powierzonych zadań i pokładanych w nich oczekiwań wykazywaną przez urzędników oraz gotowość do kontaktów z interesariuszami.

Ocenie poddawano komunikację jednostronną, czyli przekazywanie informacji z wykorzystaniem oficjalnych portali internetowych, jak również komunikacja dwustronna z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Badania komunikacji dwustronnej przeprowadzone zostały w dwóch językach – polskim oraz angielskim w formule „tajemniczego klienta”.

W tym roku część raportu poświęcono działaniom samorządów w obliczu wojny na Ukrainie. Żoliborz wyróżniono m.in. za przygotowaniu punktu pobytowego dla uchodźców.

Grupa gmin zakwalifikowanych do badania wybierana jest w oparciu o ranking Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej opracowanej przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Łącznie badanie Gmina na 5! 2021/21 przeprowadzone zostało na 669 gminach i 18 dzielnicach miasta stołecznego Warszawy.

Żoliborz po raz pierwszy w swojej historii zdobył tytuł „Gmina na 5!” w 2019 roku. Od tego czasu co roku znajduje się w rankingowej czołówce gmin przyjaznych przedsiębiorcom. Od 2021 roku otrzymuje tytuł „Złotej Gminy na 5!”.

Raport „Gmina na 5!” do pobrania:
https://drive.google.com/file/d/12AY9W77PvYZQFNmzdOa2IMdh79GDcqHn/view

zdjęcie: Agata-Marciniak-Rozak-panelistka-Gminy-na-5_m.jpg