ZUS jest już gotowy do wypłaty czternastych emerytur. Czekamy na 25 sierpnia, wówczas pierwsi emeryci i renciści otrzymają dodatkowe świadczenie – zapewnia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Świadczenie na rękę w pełnej wysokości wyniesie 1217,98 zł.