– Polska to również folklor. Wszystko to, co jest na polskiej wsi, ta olbrzymia tradycja, to również olbrzymi patriotyzm – podkreślił sekretarz stanu Rafał Romanowski podczas konferencji poświęconej tradycji Żywieckich Godów.

Żywieckie Gody

W siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się konferencja poświęcona tradycji Żywieckich Godów. W wydarzeniu uczestniczył sekretarz stanu Rafał Romanowski oraz minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

– To dla nas ogromny zaszczyt, że właśnie tutaj, u podnóża Kolumny Zygmunta i Zamku Królewskiego, gdzie jest kwintesencja stolicy Rzeczpospolitej Polskiej, znalazła się ta kultywowana od wieków tradycja – podkreślił wiceminister Rafał Romanowski, witając górali z Żywiecczyzny.

– To bardzo ważne, że możecie zaprezentować swoje olbrzymie tradycje w naszej stolicy, że możecie pokazać, co przez wieki drzemało w polskim folklorze – dodał wiceszef resortu rolnictwa. Zwrócił także uwagę, że tradycje szopki bożonarodzeniowej liczą sobie już osiem wieków.

Dziękując góralom za przybycie do Warszawy, wiceminister podkreślił szczególną rolę Instytutu, który jest miejscem skupiającym to wszystko, co dotyczy polskiego folkloru, polskiej tradycji i polskiej wsi. Zauważył, że dla kultywowania polskiej tradycji bardzo ważna jest działalność Kół Gospodyń Wiejskich, odbudowywanych i wspieranych przez resort rolnictwa.

– Polacy mają swój folklor. Ma go każdy region Polski. Warto pokazywać właśnie w Warszawie tradycję tych zacnych ludzi, którzy z poczucia własnej odpowiedzialności, przy pełnym zaangażowaniu kultywują tę tradycję w swoich domach rodzinnych, w swoich miejscowościach, w swoich regionach – podkreślił wiceminister Rafał Romanowski.

– Żywieckie Gody to tylko namiastka tego, co mogą państwo zobaczyć, przyjeżdżając na Żywiecczyznę w okolicach nowego roku – stwierdził minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, który pochodzi z tego regionu.

Terminarz wydarzeń

Żywieckie Gody – wspaniały czas dobrych życzeń, radości i nadziei – zbliża się wielkimi krokami!

Przed nami 54. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2023.

14–15 stycznia w Klubie Papiernik Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu odbył się przegląd grup kolędniczych i obrzędowych występujących „w izbie”, natomiast 21 stycznia w Milówce będzie miał miejsce przegląd grup obrzędowych występujących w plenerze – czyli Dziadów Noworocznych i Jukacy. Z kolei w Żywcu dzień plenerowy Żywieckich Godów oraz Beskidzki Karnawał przypadają na 28 stycznia. Koncert laureatów przeglądu grup kolędniczych i obrzędowych odbędzie się w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz (MDK) w Bielsku-Białej 29 stycznia.

Działalność Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

W Polsce istnieje szereg instytucji, które w swe działania statutowe mają wpisane wspieranie kultury ludowej i tradycyjnej. Jednak tylko jedna instytucja całą swoją działalność skupia na badaniu, popularyzowaniu i wspieraniu tradycyjnej kultury ludowej oraz dziedzictwa historycznego wsi – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW), powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2019 r.

NIKiDW jako jedyna państwowa instytucja kultury o tym profilu działalności staje się miejscem skupiającym nie tylko środowisko twórców i artystów, lecz także naukowców, historyków i dziennikarzy, którzy swoje zainteresowania kierują w stronę kultury i dziedzictwa historycznego wsi.

Instytut poprzez swoją działalność wspiera i promuje kulturę ludową. Włącza się we współorganizację szeregu najważniejszych wydarzeń kulturalnych na terenie całego kraju, organizuje stypendia dla twórców ludowych oraz szkolenia. W Warszawie organizuje wydarzenia plenerowe, na które zaprasza twórców z poszczególnych regionów.