Każdego dnia emitujemy do atmosfery 110 mln ton zanieczyszczeń sprzyjających ocieplaniu się klimatu ziemskiego, a efektem tych emisji jest zatrzymanie dodatkowej energii cieplnej równoważnej 400 tys. bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę —stwierdził kiedyś Al Gore, wiceprezydent USA 1993-2001 i laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2007 roku za działania przeciw globalnemu ociepleniu, w wypowiedzi dla raportu „Globalne Zagrożenia 2017”. Natomiast w tym samym czasie dr Roy Spencer, klimatolog pracujący przy NASA twierdzi, że naukowcy posiadają zaledwie znikomą wiedzę na temat procesów cieplnych i krytykuje zwolenników teorii ocieplenia spowodowanego działaniem człowieka. Zarzuca im wręcz celowe wprowadzanie ludzi w błąd, poprzez przemilczanie kwestii wpływu innych, niezależnych od człowieka czynników na klimat, np. ciepło pochodzące z wulkanów, a CO2 z oceanów, przy których czynnik ludzki to zaledwie 5%. Jednak każdy z naukowców podkreśla zgodnie, konieczność podjęcia przez nas, na każdym szczeblu, wysiłków na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów Ziemi.

Szanowni Państwo,

Magazyn BIZNES i EKOLOGIA oraz portal biznesiekologia.com są mikroogniwem sieci tych wysiłków. Od ponad 20 lat inspirujemy i wspieramy dialog między środowiskiem biznesowym, a proekologicznym w Polsce. Dialog uświadamiający jego stronom, iż bez konstruktywnej współpracy grożą nam w niedalekiej przyszłości niebezpieczeństwa o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. W kraju byliśmy na tym polu pionierami.

Od ponad 20 lat walczymy o to, by firmy oraz samorządy, zarówno w bieżących działaniach, jak i w planach gospodarczych uwzględniały aspekty związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, by pozostawały w zgodzie z podstawową zasadą zrównoważonego rozwoju:

– zaspokajajmy nasze potrzeby gospodarując tak, by nie ograniczać przyszłym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich potrzeb.

– na każdym szczeblu budujemy gospodarkę niskoemisyjną i zasobooszczędną, by do atmosfery trafiało coraz mniej zanieczyszczeń, a do bieżącej produkcji zużywano mniej energii, surowców i materiałów.

W związku z powyższym tworzymy unikatowy „ekosystem” zasobu wiedzy i informacji niezbędny do efektywnego i konstruktywnego dialogu na rzecz realizacji tych zadań. Jesteśmy interaktywną platformą wymiany doświadczeń w tym zakresie. Prezentujemy konkretne rozwiązania technologiczne oraz inicjatywy, mogące zainspirować firmy i samorządy, którym bliska jest idea zrównoważonego rozwoju.

W najbliższym czasie planujemy wyjść z koncepcjami EWEN-u czyli ekologicznego węzła energetycznego bazującego na odnawialnych źródłach energii, EKOGMINA, gdzie obszernie przedstawimy przykłady inicjatyw na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej podejmowane przez konkretne samorządy oraz GOZy czyli gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie z założeniami produkty, materiały i surowce powinny pozostawać zagospodarowywane tak długo, jak to możliwe – odpowiedź na konkurs Ministerstwa Środowiska „Produkt w Obiegu”.

Zespół Redakcyjny