O Nas

„biznes i Ekologia” jest Magazynem poświęconym ekologii dostępnym od momentu publikacji na stronie internetowej oraz rozsyłanym w formie elektronicznej w formacie pdf. Wszystkie artykuły zamieszczane w naszym piśmie są recenzowane przed zatwierdzeniem do druku. Publikujemy teksty autorów podejmujących problematykę ekologii i biznesu w ujęciu interdyscyplinarnym i porównawczym. Jako czasopismo adresowane do wielu odbiorców jesteśmy otwarci na różnorodne teksty o tematyce ekologiczno – biznesowej prezentujące wysoki poziom merytoryczny. Zapraszamy do współpracy.