Magazyn Biznes i Ekologia to wyjątkowe czasopismo na polskim rynku. Od 26 lat zamieszczamy informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zarządzania zasobami naturalnymi, zmianami klimatu, odnawialnymi źródłami energii, recyklingu, zaawansowanych technologii i innowacji. Publikacje wspierają rozwój biznesu i przedsiębiorczości, a także zapewniają aktualne informacje na temat zmian i rozwiązań w obszarze ochrony środowiska. Magazyn oferuje analizy, opinie i komentarze ekspertów, które pomogą w lepszym zrozumieniu i wykorzystaniu współczesnych tendencji w biznesie.
….
Publikacje na portalu i w wersji papierowej obejmują szeroki zakres tematów, w tym zarządzanie środowiskowe, zrównoważone zarządzanie, zieloną technologię i innowacje, zarządzanie odpadami i recykling, energię odnawialną i wiele więcej. Znajdziecie Państwo również analizy dotyczące innowacji, które pomogą Wam wykorzystać potencjał ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w swoim biznesie.