ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny:

Roman Gembarzewski
naczelny@biznesiekologia.com

Redaktor wydawniczy:

Krzysztof Wietecha
redakcja@biznesiekologia.com

Sekretarz Redakcji:

Cezary Gembarzewski
sekretarz@biznesiekologia.com

Dyrektor biura:

Elizabeth Korzynsky

Współpraca:

Ewa Milewska
Witold Żywierski
Ilona Stawicka
Marzena Łucja Stell
Arkadiusz Sempołowski
Bożena Ratajczak
Kama Zoll
Marta Zawadzka
Rafał Żytomierski

Biuro reklamy:

Karim Jawed
Zofia Strzelecka
Lidia Jarzębińska
Marta Derdończyk
tel. +48 22 398 81 41
marketing@biznesiekologia.com

Redakcja:

ul. Piękna 24/26a
00-549 Warszawa
tel. +48 22 398 48 48
fax +48 22 398 48 49
redakcja@biznesiekologia.com
www.biznesiekologia.com

Wydawca:

Grey Partnerships Sp. z o. o.
ul. Piękna 24/26a
00-549 Warszawa
tel. +48 22 398 81 40