• Dr Szymon Sikorski

Żywność za cenę złota – Dr Szymon Sikorski

Wydarzenia geopolityczne, których w pewnej mierze kamieniem milowym stał się atak Rosji na Ukrainę (24 lutego 2022 r.) wywierają silną presję na rynki rolne. Materiał źródłowy do niniejszej analizy stanowią informacje instytucji oraz agend unijnych [...]