Żywność za cenę złota

Wydarzenia geopolityczne, których w pewnej mierze kamieniem milowym stał się atak Rosji na Ukrainę (24 lutego 2022 r.) wywierają silną presję na rynki rolne. Materiał źródłowy do niniejszej analizy stanowią informacje instytucji oraz agend unijnych [...]

ODRA, WISŁA, MOCHNACZKA

W sierpniu tego roku burmistrz gminy Krynicy Zdroju wydał pozytywną decyzję w sprawie budowy stacji benzynowej w miejscowości Mochnaczka. Decyzja obejmuje zezwolenie na wypuszczanie podczyszczonych ścieków z myjni samochodowej do pobliskiego potoku. „Potok”, a właściwie [...]

PRZYCZYNEK DO ZIELONEJ TOLERANCJI

W czerwcu bieżącego roku zostałem zaproszony do udziału w konferencji p.n. „Siła wspólnoty”. Zorganizowaną przez Polski Zielony Ład. Zapowiedziano otwartą debatę z uczestnictwem czołowych postaci krajowej sceny politycznej, którzy podejmują się wyzwania prezentacji myśli i [...]

ŚLAD WĘGLOWY OKIEM SCEPTYKA

Nowe epoki rozwoju naszej cywilizacji coraz bardziej się skracają i drastycznie różnią się od poprzednich. My sami się tak szybko zmieniamy, że nie potrafimy się porozumieć ze starszymi pokoleniami. Zaczynamy porozumiewać się innymi pojęciami i [...]