W dniach 9-10 lutego 2023 r. w Łańcucie odbyło się seminarium pn. „Nowoczesne technologie w służbie zabytków” zorganizowane przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wspólnie z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jak się dowiedzieliśmy, było to pierwsze takie seminarium z całego cyklu przygotowanych przez NIKZ wydarzeń skierowanych do wojewódzkich konserwatorów zabytków i ekspertów zaangażowanych w ochronę polskiego dziedzictwa narodowego. W seminarium udział wzięła Dyrektorka Departamentu ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Katarzyna Pałubska, Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski, dwunastu przedstawicieli wojewódzkich konserwatorów zabytków, przedstawiciele Zarządu Głównego i kilku członków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz cały szereg ekspertów.

Nowoczesne technologie w służbie zabytków

Żyjemy w czasach, w których ochrona środowiska, a przede wszystkim jak najszybsze odejście od wykorzystywania paliw kopalnych w produkcji energii, staje się coraz bardziej palącym problemem, dlatego każda inicjatywa zmierzająca do wprowadzania coraz to nowych rozwiązań OZE (Odnawialne Źródła Energii) spotyka się z wielkim uznaniem Redakcji Magazynu „biznes i Ekologia”. Bierzemy udział w licznych konferencjach i seminariach, a o wszelkich innowacyjnych rozwiązaniach w OZE informujemy w naszym  newsletterze, portalu i fb, a najciekawsze publikujemy w wersji papierowej.

Łańcuckie Seminarium otworzyło wystąpienie prof. Marcina Furtaka pt. „Najnowsze technologie budownictwa pasywnego”. Był to najbardziej merytoryczny wykład, w jakim miałem przyjemność uczestniczyć w ostatnim okresie, bo oprócz niewątpliwych zalet jakie mają np. nowoczesne rozwiązania fotowoltaiczne, Pan Profesor wymienił  również ich wady, a nawet niebezpieczeństwa eksploatacyjne spowodowane słabą jakością niektórych z nich czy wręcz złym montażem.

prof. Marcin Furtak

Następnym mówcą był prof. Zbigniew Myczkowski, który zaprezentował temat pt. „Farmy fotowoltaiczne w krajobrazie”. I tutaj nie zabrakło rzeczowych spostrzeżeń, że  budowanie farm fotowoltaicznych, niejako „na siłę”, nie wpływa pozytywnie zarówno na efekty krajobrazowe, jak i stan naszej fauny i flory.

prof. Zbigniew Myczkowski

Na koniec, historyk Roman Marcinek przedstawił prelekcję pt. „Problem fotowoltaiki w świetle doświadczeń zachodniej Europy”. Zaprezentował cały szereg przykładów, jak żywiołowe, a przy tym  bezmyślne montowanie fotowoltaiki w przeszłości, doprowadziło do deprecjacji widokowej krajobrazu w Austrii, Niemczech czy Szwajcarii.

Roman Marcinek

„Użycie produktów fotowoltaicznych w obiektach zabytkowych to projekt przyszłościowy, ale zanim będziemy mogli zdecydować o ich zastosowaniu na szeroką skalę, czeka nas jeszcze wiele dyskusji i ustaleń. Jest to jednak droga, którą warto i trzeba iść” – mówił w podsumowaniu seminarium dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

dr Michał Laszczkowski

Ważną częścią wydarzenia był wyjazd studyjny do fabryki ML System w Zaczerniu pod Rzeszowem, gdzie uczestnicy mogli się zapoznać z procesami produkcyjnymi niektórych rozwiązań fotowoltaicznych. Na uwagę niewątpliwie zasługują innowacyjne rozwiązania nowoczesnych elewacji, szyb okiennych i pokryć dachowych. Ich estetyka i trwałość, a przede wszystkim umiejętność produkowania prądu, zasługują na szerszy przekaz medialny, co uczynimy w kolejnych publikacjach.