Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w Warszawie z Ołeksandrem Kubrakowem, wicepremierem ds. odbudowy Ukrainy oraz ministrem rozwoju społeczności lokalnych i infrastruktury. Politycy omówili aktualną sytuację na Ukrainie w związku z rosyjską agresją.

Rozmowy polsko-ukraińskie

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z Ołeksandrem Kubrakowem na temat bieżącej sytuacji na Ukrainie. Przedyskutowane zostały najważniejsze wyzwania dotyczące pomocy udzielanej naszemu wschodniemu sąsiadowi przez wspólnotę międzynarodową. W tym kontekście dokonany został także przegląd stanu realizacji przedsięwzięć  i projektów inicjowanych i koordynowanych przez premiera i Radę Ministrów. Szczególne miejsce poświęcono udziałowi Polski i polskich firm w odbudowie Ukrainy ze zniszczeń wojennych oraz projektom współpracy kolejowej.

Pomoc Ukrainie zwiększa bezpieczeństwo Europy i Polski

Imperialne plany i działania Rosji powodują konieczność zwiększenia bezpieczeństwa Europy, w tym Polski. W tym kontekście warto pomagać Ukrainie, ponieważ od jej zwycięstwa z Rosją zależy przyszłość naszego kontynentu. Dlatego, od początku rosyjskiej agresji, Polska – tak jak wiele innych państw – konsekwentnie wspiera Ukrainę, przekazując pomoc wojskową i humanitarną.