TARGI • KONFERENCJE • INNOWACJE • ANALIZY • WYWIADY • OPINIE • REPORTAŻE

TARGI • KONFERENCJE • INNOWACJE • ANALIZY
WYWIADY • OPINIE • REPORTAŻE

Absolwent kierunku Fizyka Jądrowa na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Doktorat obronił w 1996 roku na Politechnice Śląskiej Na wydziale Matematyczno fizycznym w dziedzinie nauk fizycznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2014 roku na wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Od 2016 roku jest profesorem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Jego specjalnością jest optyka cienkich warstw i metrologia optyczna. Jest autorem 5 książek i podręczników oraz 114 prac naukowych. Z czego 69 artykułów jest opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (JCR). Jego prace są ponad 500 krotnie cytowane w indeksowanej międzynarodowej prasie naukowej. Jest stałym recenzentem prac publikowanych w wysoko punktowanych czasopismach specjalistycznych. Od 2018 roku czynnie zajmuje się zagadnieniami recyklingu i ekologii oraz popularyzacją wiedzy związanej z odnawialnymi źródłami energii. Jest również wiceprezesem PPE Innowacje.

Go to Top